B-三溴氮化硼

产品编号:64317

 • 别名:2,4,6-三溴环硼氮烷
 • CAS号:13703-88-3 分子式:H3B3Br3N3 分子量:317.20
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • B64317-1g 
 • B-三溴氮化硼 
 • 96% 
 • 1g 
 • 618.00 
 •  
 •  
 • B64317-5g 
 • B-三溴氮化硼 
 • 96% 
 • 5g 
 • 2876.00 
 •  
 •  
 • 磷酸硼

  产品编号:64316

 • 别名:磷酸硼;磷酸硼,水合
 • CAS号:13308-51-5 分子式:BO4P 分子量:105.78
 • 3条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A64316-100g 
 • 磷酸硼 
 • 99% 
 • 100g 
 • 91.00 
 •  
 •  
 • A64316-500g 
 • 磷酸硼 
 • 99% 
 • 500g 
 • 426.00 
 •  
 •  
 • A64316-2.5kg 
 • 磷酸硼 
 • 99% 
 • 2.5kg 
 • 1544.00 
 •  
 •  
 • 三氟化硼 [重点监管]

  产品编号:64315

 • 别名:三氟化硼(12%溶于甲醇);电子工业用三氟化硼;氟化硼
 • CAS号:7637-07-2 分子式:BF3 分子量:67.81
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A64315-100g 
 • 三氟化硼  [重点监管]
 • ≥99.99% 
 • 100g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • A64315-25g 
 • 三氟化硼  [重点监管]
 • ≥99.99% 
 • 25g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 硼烷氨络合物

  产品编号:54056

 • 别名:硼烷氨
 • CAS号:13774-81-7 分子式:H3N·BH3 分子量:30.87
 • 5条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A54056-1g 
 • 硼烷氨络合物 
 • 90% 
 • 1g 
 • 89.00 
 •  
 •  
 • A54056-5g 
 • 硼烷氨络合物 
 • 90% 
 • 5g 
 • 209.00 
 •  
 •  
 • B54056-1g 
 • 硼烷氨络合物 
 • 97% 
 • 1g 
 • 444.00 
 •  
 •  
 • B54056-25g 
 • 硼烷氨络合物 
 • 97% 
 • 25g 
 • 4330.00 
 •  
 •  
 • B54056-5g 
 • 硼烷氨络合物 
 • 97% 
 • 5g 
 • 993.00 
 •  
 •  
 • 氯锇酸

  产品编号:22727

 • 分子式:H2OsCl6·nH2O
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A22727-1g 
 • 氯锇酸 
 • 37.0% 
 • 1g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • A22727-1g 
 • 氯锇酸 
 • 37.0% 
 • 1g 
 • 询价 
 • 询价  
 •  
 • 首页12下一页末页共10条记录,2页